torsdag 9 september 2010

Vitaliserad demokrati kräver medborgardialog

Fredrik Lundgren och jag hade följande debattinlägg publicerat i Strängnästidningen den 3 juli.

Vi har fått ett mycket tydligt mandat. Folkpartisterna i Strängnäs kommun vill förändra den demokratiska processen. Den demokratiska processen måste vitaliseras. Tiderna har förändrats och det är i dag svårt att få medborgarna att engagera sig politiskt på samma sätt som tidigare. Därmed föreligger risk för att politikerna inte tillräckligt väl representerar samtliga medborgare i kommunen samtidigt som de medborgare som vill engagera sig inte känner sig bekväma i de fora som finns tillhands.


Som ett liberalt parti vill vi därför ändra inriktning på hur vi arbetar i den demokratiska processen. Vi vill tydligt fördjupa medborgardialogen.

Vi har haft kommundelsråd och nu även en separat Mariefredsnämnd för att försöka förbättra förankringsprocessen. Problemet med dessa institutioner är dock att även där begränsas engagemanget till de som är aktiva i ett politiskt parti.

Vi har i stället sett hur vissa frågor kan uppbåda ett mycket stort engagemang i en del av kommunen, såsom exempelvis nedläggning av äldreboendet i Stallarholmen. Detta engagemang vill vi bättre tillvarata. Det kan vi göra genom att öppna upp den politiska processen och tydliggöra vilka beslut som bereds av tjänstemännen så att allmänheten tidigt kan komma in med synpunkter och förbättra underlagen.

Det kan göras via exempelvis ortsutvecklingssamtal på det sätt som genomförts på ett lyckat sätt i andra kommuner, men givetvis måste vi även ta tekniken till vår hjälp och digitalisera verksamheten. Det måste också vara enkelt för alla kommunmedborgare att via datorn följa den politiska processen, att välja att prenumerera på vissa typer av ärenden, att komma in med synpunkter på liggande tjänsteunderlag så vi därigenom förbättrar konsekvensanalyserna innan beslut tas och därigenom säkerställer att medborgarnas synpunkter kan tillvaratas i ett skede när det fortfarande går att påverka beslutet.

Först då kan vi uppnå en reell medborgardialog, bättre förankra den demokratiska processen och öppet visa på vilka grunder besluten verkligen tas.

De som sitter i en styrande majoritet är ju de som faktiskt bestämmer. Vi kan då hålla med Bamse: Den som är stark måste vara snäll, det vill säga i denna kontext ödmjuk. Vi måste lyssna in och ta till oss synpunkter för att förbättra underlagen och sedan kunna motivera och förklara våra beslut.

Fredrik Lundgren och Helena Hallgarn, Folkpartiet i Strängnäs2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Här delar jag helt er uppfattning. Men äras den som äras bör: det var inte Bamse som sade att Den som är strak måste också vara snäll, utan Pippi Långstrump.

Helena Hallgarn sa...

Tack för denna rättelse!