lördag 18 september 2010

Politik är mer än vackra ord

Det politiska ledarskapet måste handla om verklig styrning och ledning av verksamheten.

Då krävs också insikt om de verkliga problemen.

  • Skolan: Tydligare styrning av rektorer med pedagogiskt ledarskap i fokus.
  • Medborgarinflytande: Öppna upp beslutsprocesserna och bjud in till att lämna synpunkter i ett tidigt skede i beslutsprocessen.
  • Ekonomi: Säkerställ en tydlig politisk styrning och uppföljning av stora projekt och andra investeringar. Vi får inte återgå till slapphänt delegering.

Vi i Folkpartiet har klart för oss denna analys och vi vet även hur man går tillväga för att åtgärda problemen, vilket redan påbörjats. Därför är det viktigt att vi får fortsatt mandat.Inga kommentarer: