onsdag 15 september 2010

Onyanserad debatt om Strängnäs ekonomi

I dagens Strängnästidningen finns en insändare med rubriken ovan av Fredrik Lundgren och mig. Den har följande innehåll:

Den ekonomiska debatten i Strängnäs blir lätt onyanserad. Strängnäs kommun har via sina bolag stora skulder. Det är sant men samtidigt finns där stora tillgångar såsom fastighetsbeståndet och den infrastruktur och det kraftvärmeverk som finns i SEVAB. Räntebeloppen för dessa skulder kompenseras av dess avkastning. Alternativet till att betala räntor för fastighetsbeståndet vore att betala hyror till externa fastighetsbolag.

Det riktigt allvarliga för en kommun är om kommunen lånar till sin konsumtion, dvs lånar för att betala löpande kostnader. Då ökar ju skulden utan motsvarande tillgångar och räntekostnaderna ökar utan att den motsvaras av någon kompenserande avkastning. Men så är inte fallet i Strängnäs. Tvärtom! Vi har nu fått sådan ordning på finanserna att kommunen nu för första gången har en självfinansierad investeringsnivå.

Att blanda ihop konsumtionslån och lån som täcks av tillgångar som ger avkastning är som att blanda äpplen och päron. Det blir rena fruktkompotten. Fram för en mer nyanserad ekonomisk debatt i Strängnäs!

Helena Hallgarn och Fredrik Lundgren, Folkpartiet i Strängnäs

Inga kommentarer: