torsdag 9 september 2010

Historiska bakgrunden till dagens majoritet

I dagens ledare i Strängnästidningen redogörs för bakgrunden till den majoritet som bildades av Fp, C och S för drygt två år sedan. Nedan är en kopia av texten i Strängnästidningen:

________
Minns ”Only for you”

Många Strängnäsbor undrar vilka partier som kommer att samarbeta efter valet. Moderaterna och Kristdemokraterna vill inget hellre än att återigen bilda majoritet med partier som de tidigare har kallat svikare. Varken Centern eller Folkpartiet säger dock offentligt något om sina favoritsamarbeten efter valet.

Relaterat

De fyra borgerliga partierna gick 2006 till val som en allians, men i halvlek fick Centerns och Folkpartiets väljare se hur den borgerliga politiken byttes ut mot ett samarbete med Socialdemokraterna. En del väljare som ser sig själva som borgerliga anser, likt M och KD, att Centern och Folkpartiet, svek dem våren 2008.

Men det är fel slutsats att dra av den blocköverskridande majoritet som styrt i två år. Det är dags att återigen påminna om den politiska skandal som splittrade den förra fempartimajoriteten.

Kommunalrådet Ann Landerholm (M) hade lovat Europaskolan lokaler för dess högstadieskola innan Europaskolan ens hade ansökt om skolstart. Europaskolans rektor var och är fullmäktigeledamot för Moderaterna.

Kommunalrådets make, Henrik Landerholm, då vice ordförande i Europaskolans ägarstiftelse, var i sin tur inblandad i den skollokalutredning som utmynnade i en lösning där kommunala skollokaler skulle överlämnas till Europaskolan. En central formulering i uppdraget till lokalutredningen ändrades i efterhand, åter igen med inblandning från Henrik Landerholm.

Allt detta styrks av mejlväxling – ”Skollokaler only for you” löd en bevingad ämnesrubrik – som Ann Landerholm in i det sista vägrade lämna ut till Strengnäs Tidning. Först efter beslut i kammarrätten fick tidningen ta del av mejlen.

Efter denna härva var förtroendet för kommunalrådet förverkat. Centern och Folkpartiet ville inte vara med längre och begärde Landerholms avgång. Moderaterna sa nej, varefter en upplösning av fempartikoalitionen och bildande av ny majoritet var den enda möjliga lösningen. Moderaterna hade ett val och valde detta.

Majoritetsskiftet har fått sakpolitiska konsekvenser, ingen tvekan om det. Framför allt hade skattehöjningen, om den alls hade kommit till, med största sannolikhet blivit lägre med Moderaterna vid rodret.

Men skattenivåer kan höjas och sänkas, raserat förtroende för hela kommunpolitiken i Strängnäs är svårare att bygga upp. För det var just vad som stod på spel på våren 2008. Skulle korruptionen och mörkläggningen tillåtas passera ostraffat eller skulle det politiska systemet städas rent.

Det här kan även beskrivas i ideologiska termer. Liberalism handlar ytterst inte om att vara emot socialdemokratin. En mer central del av liberalismen är kritik mot maktkoncentration och kamp mot maktmissbruk. När offentlig maktutövning flyttar in i slutna rum, när de starka går in till den politiska makten genom en bakdörr, är det en liberal plikt att reagera.

Centern och Folkpartiet reagerade något sent. Men när de väl gjorde det var deras agerande starkt, principfast och uthålligt. För det förtjänar de beröm.


2 kommentarer:

Y sa...

fascinerande att människor inte minns detta. Grönköping

Mats Werner sa...

Om man rakt av kopierar en tidningsartikel, bör man väl ändå ange att det är någon annan som skrivit texten. Annars kallas det nog något juridiskt, eller hur!