torsdag 6 maj 2010

Demokratin behöver förbättras

Idag publicerade Strängnästidningen ett inpass från mig som var ett svar på Niklas Strömbergs kommentar till mitt tidigare debattinlägg. Egentligen hade ordföranden Gunnar Swahn också skrivit under detta inpass men det var bara mitt namn som kom med i tidningen. Nedan finner du inpasset i sin helhet.

Demokratin behöver förbättras i Strängnäs

Visst ska vi ha mer demokrati i Strängnäs, Niklas Strömberg! Det är precis så som du skriver; som folkpartister tar vi det liberala ansvaret. Detta är vad Folkpartiet i Strängnäs vill värna.

Våra kommuninnevånare måste ha möjlighet att påverka besluten i god tid innan de tas. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på att öppna upp kommunfullmäktige. Besluten är ju i princip färdigförhandlade när de kommer dit. Det är då oftast för sent att förbättra underlagen och påverka beslutet i någon större utsträckning. För att verkligen kunna påverka besluten måste vi börja mycket tidigare i beslutskedjan. Utredningar och förslag måste redovisas långt tidigare. Vi har ju många engagerade invånare som då kan ges möjlighet att lämna kommentarer och synpunkter. Detta blir också trovärdigare då det är reellt möjligt att då få ett inflytande i beslutsprocessen. Därmed kan vi även förbättra underlagen med mer konsekvensanalyser.

Vad gäller frågan om vi ska ha ett KSAU är detta något vi behöver utvärdera efter valet.

Det finns många faror för demokratin, varav en är just att politikerna stänger in sig med tjänstemännen och vill bereda ärendena i lugn och ro utan att störas. En annan lika stor fara är att medborgarna ger upp, tänker att ”det lönar sig ändå inte att försöka påverka, det är ingen som bryr sig”.

Slutligen vill vi göra ett mycket tydligt uttalande – att Folkpartiet i Strängnäs inte vill ha något näringslivsbolag.

Inga kommentarer: