tisdag 25 maj 2010

Bejaka lagen om valfrihet

I dagens Strängnästidningen har vi ett debattinlägg angående lagen om valfrihetssystem (LOV). Den är undertecknad av min partikollega Fredrik Lundgren, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och vice ordförande i teknik- och fritidsnämnen, samt av mig.

Debattinlägget i dess helhet återges nedan:

Bejaka lagen om valfrihet

Förra året infördes i Sverige Lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren.

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Den kostnad som LOV initialt medför är just en igångsättningskostnad för att få upphandlingarna och administrationen kring detta att fungera. På längre sikt överstiger vinsterna klart kostnaderna.

Folkpartiet vill nu att vi i Strängnäs börjar tillämpa den här lagens möjligheter på hemtjänstens område. För ett liberalt parti är det självklart att säga ja till en ökad valfrihet. På samma sätt som vi som konsumenter av till exempel bilar ska kunna välja på olika leverantörer bör samma möjlighet finnas på skol- och vårdområdet. Liksom friskolorna är ett välkommet inslag i skolutbudet tror vi att nya aktörer på hemtjänstens område kan vara berikande. Erfarenheterna från de stockholmskommuner som kommit längst i det här arbetssättet bekräftar också detta. Vi tror också att själva det aktiva valet har ett mervärde för brukaren.

Genom att bejaka LOV:s möjligheter ger vi dessutom småföretagandet en skjuts i kommunen. Erfarenheterna säger nämligen att det ofta är kvinnor i offentlig sektor som utnyttjar den här lagen, startar ett enmansföretag och nu får en chans att styra sitt eget arbete och ta ett ansvar som utvecklar både dem själva och samhället.

Helena Hallgarn (fp)
ledamot av kommunfullmäktige, Strängnäs

Fredrik Lundgren (fp),
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, vice ordförande i teknik-och fritidsnämnden, Strängäs

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Mycket väl formulerat inlägg!

Dag Bremberg sa...

Instämmer. Jag är i princip också positiv till den här sortens valfrihet.
Tyvärr var tjänsteutlåtandet som kom till KS inte särskilt bra. Frågan om kostnaderna, ca 2,5 Mkr, och finansieringen högst oklar. KSO medgav det och la ett nytt förslag, men det blev inte klarare... Jag hoppas det blir en klargörande diskussion i KF. (Fast då är jag i Texas.

Christer Alvin sa...

Kloka synpunkter. Jag önskar bara att dina två fullmäktigekollegor också hade förstått detta och att de hade röstat i enlighet med folkpartiets partiprogram i senaste KF. Annars har fp ett stort trovärdighetsproblem inför valet i höst.

Helena Hallgarn sa...

I och med att vi är ett liberalt parti kan vi tillåta enskilda ledamöter att frångå partilinjen och rösta efter egen övertygelse. Dessutom gjorde det inget då förslaget ändå hade tillräcklig majoritet för att gå igenom.