fredag 26 mars 2010

Kommunikationen viktig för Strängnäs

I Strängnäs finns många personer som arbetspendlar till bl a Stockholm. Det betonas i många sammanhang vikten av att använda allmänna kommunikationer såsom exempelvis tåg istället för att välja bilen. Det håller jag helt med om men det förutsätter att man kan lita på dessa allmänna kommunikationer Som pendlare måste man kunna förlita sig på att tidtabellen gäller vilket inte alls har varit fallet sedan i december fjol. Nu har det dock lättat så nu verkar det fungera rätt bra igen. När jag var riktigt irriterad i samband med alla inställda avgångar skrev jag ett inlägg till tidningen som dock publicerades först i tisdags i Strängnästidningen, se inlägget.

Inga kommentarer: