tisdag 27 oktober 2009

Beslut på KF igår ang delegationsordningen

Inför gårdagens KF hade Strängnästidningens ledarblogg kommenterat delegationsordningen som en maktfråga. Trots att kommunstyrelsen enigt beslutat avslå ändringen var det glädjande att hela kommunfullmäktige igår syntes vara rörande överens om följande yrkande som jag lade fram:

Att ärendet återremitteras till KS med översyn av delegationsordningen för samtliga nämnder.

Ändringen bör nämligen inte gälla enbart för BUN utan givetvis vara densamma för samtliga nämnder. Nu är det viktigt att det blir en ordentlig genomgång av delegationsordningen. Det påpekades igår att juridiskt sett blir det problematiskt med ändringar av delegationsordningen som påverkar personalhanteringen pga att förvaltningsorganisationen och den politiska organisationen inte hänger ihop. Det är något som också måste ses över!

Inga kommentarer: