torsdag 24 september 2009

Allmän info om förändringar på denna sida

I och med att jag inte längre sitter med i BUN kommer jag framgent endast att redogöra för mötena i kommunfullmäktige (KF). Min avsikt är dock att inte bara informera om agendan utan även redogöra för en del av punkterna, både i förväg och efteråt.

KF den 28 sep

På måndag kl 17 är det nästa kommunfullmäktige med följande agenda.