tisdag 25 augusti 2009

BUN den 26 aug

Vid nämndens möte imorgon kl 19 finns på agendan följande beslutspunkter:
* Den ekonomiska rapporten, vilken ännu inte har distribuerats,
* Fem ansökningar från gymnasiefriskolor,
* Motion angående klassfmorfar/-mormor i grundskolorna samt
* Medborgarförslag angående kvalitetscertifierad skolmat.

Här finner du hela agendan.

Det har dock visat sig att beslutet om ändrade skolskjutsregler slagit väldigt hårt mot ett stort antal familjer, särskilt i beaktande av att vi är en friskolevänligt sinnad kommun som värnar om mångfalden inom skolan. I de fall när familjer upplevt problem på sin basskola har de oftast valt att gå till en annan skola men problemen har vanligtvis inte den karaktären att de, i enlighet med skolskjutsreglementet, leder till att rektorn beslutar om att de ändock skall behålla sin skolskjuts. Därför bör beslutet rivas upp. Inför morgondagens möte med nämnden har jag skrivit ett beslutsförslag om att nämnden skall få ta fram andra andra förslag för att hantera besparingen.

P S Detta är mitt sista möte med nämnden. KF beslutar den 31 augusti om mitt utträde ur nämnden.

1 kommentar:

Margit Urtegård sa...

Hej Helena.

Hoppas du kommer tillbaka: http://margiturtegard.blogspot.com/2009/08/fria-skolval-kraver-fria-skolskjutsar.html

MVH Margit