fredag 12 juni 2009

KF den 15 juni

På måndag den 15 juni är nästa möte med kommunfullmäktige i Folkets hus i Åkers styckebruk, se kallelsen.

På agendan finns då bl a
* strategisk plan 2010-2012, övergripande mål och ekonomiska ramar 2010 och
* fördjupad skollokalutredning

Vad gäller den fördjupade skollokalutredningen finns ett förslag om att anpassa Karinslundsskolans bottenvåning till förskoleverksamhet. Dessutom finns där förslaget att utreda hur BUN kan begränsa användningen av lokalerna i Campusområdet för att därigenom friställa ytor som kan användas till annan verksamhet. Det var detta beslutsförslag jag tog fram till mötet i BUN den 28 maj.

Inga kommentarer: