söndag 24 maj 2009

Kompletteringar till BUN-mötet 27 maj

Vi har nu fått en del kompletterande handlingar till mötet den 27 maj. En justering har också erhållits av den ekonomiska rapporten.

Det mest intressanta här är den fördjupade skollokalutredningen. Mot bakgrund av det kärva ekonomiska läget har förvaltningen åter tagit fram förslag om att föra över mer verksamhet till Campus.

Vi i majoriteten har också begärt att i samband med den fördjupade ekonomiska redovisningen få en redovisning över ett antal nyckeltal från verksamheten. Vi har därför fått en redovisning över lärartäthet och personaltätheten på förskolan. Detta är i vart fall en början men det behöver vidareutvecklas i syfte att ge oss en bättre kompletterande bild över verksamheten.

Vi har en tid i presidiet klargjort att vi behöver se över behovet av förskoleplatser och således behovet av förskolelokaler. Vi har därför fått ett första underlag som skall redovisas som en informationspunkt vid kommande möte.

Inga kommentarer: