måndag 18 maj 2009

BUN 27 maj

BUN har sitt nästa möte den 27 maj kl 19 i rummet Magistern på kommunhuset. Kallelsen och de bilagor som skickats ut i förväg finns tillgängliga här.

Beslutsfrågor som då kommer att behandlas är bl a:
* Fördjupad ekonomisk rapport med redovisning av nyckeltal
* Fördjupad skollokalutredning
* Thomasgymnasiets organisation

Inga kommentarer: