söndag 22 mars 2009

KF den 30 mars

På KF den 30 mars kl 18.30 i Djäknehallen ingår bl a följande punkter på agendan:

* Årsrapport 2008, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

* Borgensförbindelse, överlåtelse av hyresavtal

* Chefspolicy

* Ett flertal olika motioner såsom a) oberoende värdering vid fastighetsförsäljningar, c) översyn av kommunchefens delegation, e) utredning av möjligheten till spårbunden trafik sk spårtaxi och f) ny friluftsscen på Visholmen.

* Tre olika medborgarförslag, bl a undersökning av möjligheterna att installera avfallskvarnar

* Förslag från kommunala pensionärsrådet om en boulehall i Mariefred

* Förslag från ommundelsrådet Åker om återköp av Solberga gård

Inga kommentarer: