söndag 22 mars 2009

BUN 25 mars

På onsdag kl 19 har BUN möte i lokalen Magistern i kommunhuset där bl a justering av budget 2009 skall beslutas.

Agendan för mötet samt underlagen för beslutspunkterna 4, 5, 6 och 7 och informationspunkten 9 finns tillgängliga här.

Vad gäller justeringen av budgeten uppgår det till ett mycket stort belopp och arbete pågår fortfarande med utarbetandet av förslaget varför det ännu inte finns något färdigt beslutsförslag.

Inga kommentarer: