söndag 29 mars 2009

Beslut på BUN 25 mars ang budgetminskning

Det var nu fråga om en minskning av budgeten med 28 mkr i nämnden och därför beslutades bl a om följande:

* Elevpengen i förskolan reduceras med 2,3 % från 1 april 2009.
* Elevpengen i skolbarnomsorgen reduceras med 3% och elevpengen i grundskolorna med 4,1 % från 1 april 2009.
* Skolskjutsreglerna för grundskolorna ändras så att skolskjuts numer beiljas till basskolan.
* Karinslundsskolans fritidsgårdsverksamhet flyttas till den nya skolan i Strängnäs och det skall turedas förutsättningaran för att lägga ner Länna fritidsgård.
* Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till strukturförändringar för grundskolorna med hänsyn taget till landsbygdsskolorna.

Inga kommentarer: