söndag 22 februari 2009

BUN den 25 feb

På onsdag den 25 feb kl 19 är det nästa möte i barn- och utbildningsnämnde i kommunhuset i Strängnäs. Mötet genomförs i lokalen "Magistern".
Här finner du kallelsen med agendan.

(Notering: Information till mötet har här lämnats sent och dessutom hänvisas endast till kallelsen pga att jag fått problem med att spara och dela filerna och måste lösa det via någon nya sajt, vilket förhoppningsvis kan ske inom kort.)

KF den 23 feb

Måndag den 23 feb kl 18.30 är det nästa kommunfullmäktige (KF) i Djäknehallen i Strängnäs, se agenden i följande kallelse.

måndag 2 februari 2009

Enighet i skollokalfrågan - nytt extra KF 9 feb

På dagens KS uppnåddes enighet mellan majoriteten och oppositionen i skollokalfrågan.

Dagens beslut innebär att
1 Karinslundsskolans elever flyttar in i Paulinska skolans lokaler och samgrupperas med eleverna där hösten 2009.
2 Paulinska skolan (med Karinslundsskolans elever) och Vasaskolan samordnas
3 Övriga delar i majoritetens respektive oppositionens förslag utreds, avseende kostnader, besparingar och konsekvenser för att kunna beslutas i BUN och KS i april.

Därmed bör detta beslut nu kunna tas i enighet på det extra KF som genomförs den 9 februari. Det är viktigt för att säkerställa att beslutet blir långsiktigt hållbart och inte riskerar att rivas upp efter ett val.