tisdag 27 januari 2009

Skollokalfrågan i KF den 26 jan

Gårdagens KF resulterade i en återremiss av hela skollokalfrågan. Detta trots att vi i majoriteten var helt överens med oppositionen om följande:

  • att föra samman årskurserna (6)7-9 från Karinslund och Paulinska i Paulinskas lokaler,

  • att vi ska behålla Vasaskolan och därför investera i att förbättra den samt

  • att iordningställa den skolgård som skall binda samman Vasaskolan och Paulinska till en centrumheten.
Dessa tre punkter hade sammanställts som en separat punkt för att vi skulle kunna ta beslutet på detta KF i samförstånd. Oppositionens debattinlägg kan tolkas så att de hade denna vilja. Dessutom har samtal och diskussioner förts i förväg med oppositionsledaren för att tydliggöra att vi var överens om detta. Det är inte heller bara vi som uppfattat att vi var överens om detta. Det har även ledarredaktionen för Strängnäskuriren som samtalat med oppositionsledaren.

Detta försvårar möjligheten att samorda årskurs 6-9 i Paulinska till hösten och bidrar till osäkerheten för de elever som skall börja årskurs 6 i höst.

Tanken var att vi sedan skulle kunna fokusera på att utreda och utveckla de delar som vi inte haft tillräckligt underlag för och som vi inte var överens om. Istället vände oppositionen tvärt vid sittande möte och frångick nu helt överenskommelsen och synes nu vilja dra de delar vi var överens om i långbänk. Tyvärr kunde jag inte själv delta på detta KF pga konferens med arbetet. Vi får återkomma med information om detta.

10 kommentarer:

Dag Bremberg sa...

Men, snälla Helena, du var ju inte där! Om två (i det här fallet nio partier med 48 KF-ledamöter) parter inte kommer överens, så är det märkligt att lyssna endast på en och avkunna dom.
Felete var att majoriteten inte tog några initiativ utan envisades med att lägga fram det gamla förslaget om en "centralenhet F-9".
Hade majoriteten velat underlätta skolvalet så hade man kunnat acceptera det förslag som vi lade om sammanslagning av Karinslund och Paulinska.
Om mam bakar in fler skolor i samma att-sats, med oklara formuleringar, så blir det inte bra. Då kan man inte enas.
Det som vi är överens om bör vi kunna besluta, men det gäller att vara öppen och skapa förtroende. Det skedde INTE i måndags.
Men hoppet lever, om ni vill samtala i

Helena Hallgarn sa...

Vi hade en tydlig överenskommelse med oppositionsledaren. Vid KF:s ajournering stämdes skrivningen av och vi var helt överens, nämligen att besluta om följande:
”1A. lägga samman Paulinska skolan, Karinslundsskolans år 7-9-verksamhet, Vasaskolan till en F-9-enhet, Centrumenheten, lokaliserad till nuvarande Paulinska skolans och Vasaskolans fastigheter och att Karinslundsskolan används som evakueringsskola. ”

Vi blev därför något överraskad när det visade sig att denna överenskommelse inte alls betydde något. Kanske var det mandatet som saknades eller så betydde inte överenskommelsen något. Det är också något att dra lärdom ifrån. Nästa gång kanske vi borde förhandla med dig?

Lotta Grönblad sa...

Det är möjligt att jag kan ha uppfattat fel, men jag har hela tiden samtalat med oppositionsledaren om att sats 1 A och sökt samförstånd om just den att satsen, vilket jag tolkade att så var fallet.

Hälsar Lotta

Dag Bremberg sa...

Nej. Jag vet inte vad du syftar på med "oppositionsledaren", men jag hörde tydligt att oppostionsrådet sade att det inte var acceptabelt med en "F-9-enhet, Centrumenheten". Det samma sade jag och det har f ö alla oppositionspartier sagt hela tiden.
Det sade vi också väldigt klart då vi träffades under måndagseftermiddagen. Då blev beskedet från en i ditt parti att det inte skulle bli någon kompromiss och att det enda vi kunde göra var att yrka återremiss.

Helena Hallgarn sa...

Det är mycket tråkigt om vi inte kunnat komma överens om en skrivning när vi egentligen synes vara överens i sak. Vi ser bara en möjlighet att samordna verksamheterna i Vasa o Paulinska och tidigare har oppositionen inte haft något emot att få till stånd samordningsfördelar.

mariavB sa...

Hej !
Om vi sätter oss ned i lugn och ro, då kan vi enas om en skrivning.Jag är i kommunhuset hela måndagen.
Maria v B

Helena Hallgarn sa...

Det låter positivt! Jag utgår ifrån att det går nå fram till en konstruktiv lösning.

Anonym sa...

Om inte Dag vet vem som är oppositionsledare i skolfrågan så förstår jag att allt går åt fanders.

Dag Bremberg sa...

Förtydligande: vid förhandlingar i syfte att få med alla partier är det inte helt lyckat om endast två personer samtalar.
Det finns ett oppositionsråd i vår kommun, vilket är en märklig titel och en något oklar funktion.
Nu råkar personen som har det uppdraget vara en osedvanligt öppen, lyhörd och konstruktiv person. Därför kan hon, när och om de sex oppositionspartierna enats, vara en talesperson.
Om det ska ske förhandlingar mitt under KF blir det svårare.

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Helena!
Efter att ha läst bloggar idag så blir jag glad!
Tack detta gynnar våra barn!

//Cattis