fredag 16 januari 2009

Skolkommunen Strängnäs

Det är glädjande att notera att Europaskolan nu blivit utvald till att starta en av de tio utvalda spetsutbildningarna i Sverige. Detta är ett led i folkpartiets och alliansregeringens utbildningssatsning som innebär att vi bättre skall stödja och uppmuntra även de duktiga eleverna. Läs mer om detta på skolverkets hemsida.

Grattis Europaskolan!

Inga kommentarer: