söndag 11 januari 2009

Fortsatta diskussioner om skollokalerna

Vi kan glädjande nog se att vi lett oppositionen in på rätt spår; nämligen
- att bevara Vasaskolan som central tidigareskola,
- låta åk 6 stanna kvar på respektive F-5-skola samt
- flytta all 7-9-verksamhet i centrala Strängnäs till Paulinska.

Vad gäller Långbergsskolan så är den idag anpassad för ca 140 elever men har i realiteten ca 190. Det går alltså inte att utan problem bara driva verksamheten vidare oförändrat.

Det bör betonas att vi nu är inne på ett helt nytt spår jämfört med det som diskuterats tidigare, och som tidigare försökts forceras igenom. Anklagelserna om långbänk tycks nu delvis fallit bort. En noggrann genomgång av utredningen och en bra remissomgång kanske inte var så dumt trots allt.

Oppositionen verkar inte längre lika angelägna om att lägga ner en central skola samt en landsbygdsskola, vilket var förutsättningen i det budgetförslag som oppositionen lade.

Dessutom blandar oppositionen in en förändring av elevpengsystemet i denna diskussion, nämligen att skolorna hyr så stora ytor de anser sig behöva. Det tycker jag är vettigt att utreda men det är en fråga för revideringen av elevpengssystemet. Det är inte helt lätt att hantera i praktiken. Jag trodde inte att oppositionen var så positiv till mer utredande men alla kan ju ändra sig!

Inga kommentarer: