torsdag 22 januari 2009

BUN 28 jan

Nästa möte med barn- och utbildningsnämnen är på onsdag den 28 jan kl 19 i lokalen Magistern i kommunhuset i Strängnäs, se kallelsen inkl alla bilagor. Beslutspunkterna är följande:
  • Upprättande av barnchecklista, medborgarförslag
  • Delegationsordning
  • Kontaktpolitikerlistan
Därutöver finns ett flertal intressanta informationspunkter.

Inga kommentarer: