söndag 21 december 2008

BUN 7 jan 2009 - Skollokalutredningen

Den 7 januari har vi ett extrainsatt möte med barn- och utbildningsnämnden för att ta ställning till skollokalutredningen. Inför mötet har vi erhållit bifogad sammanställning över remissvaren vilket är oerhört intressant läsning. Många har engagerat sig i att lämna sina synpunkter.

Inga kommentarer: