torsdag 4 december 2008

Barn- och utbildningsnämndens möte 10 december

Onsdagen den 10 dec kl 19 är det möte med barn- och utbildningsnämnden i kommunhusets lokal Magistern. Kallelse med agenda och samtliga utskickade handlingar återfinns här.

På agendan finns följande beslutspunkter:
  • Ekonomisk rapport (rapporten bifogas inte utan delas ut vid mötet - nästa år är mötena inplanerade så att den ekonomiska rapporten skall hinna skickas ut i samband med kallelsen)

  • Åtgärder med anledning av delårsrapport 2008

  • Strukturbidrag för uppstart av nya förskolor

  • Åtgärder på Thomasgymnasiet

  • Avgift för förlorat grundskole- och gymnasiekort (resor)

  • Prioriterade områden, handikappolitiska programmet 2009

  • Ändring av tidpunkt för skolval

  • Nyckeltal i kvalitetsredovisningar

4 kommentarer:

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Helena!

Hur är det med närvaron för oss medborgare på BUn på onsdag.

Mariefredsnämnden är nu stängd för oss medborgare efter frågestunden.

MVH Cattis

Helena Hallgarn sa...

Hej Cattis!

Vi har för avsikt att ha ett öppet möte på onsdag.

Helena

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Helena!

Vill jag önska dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


Cattis Hellmark-Eriksson

Helena Hallgarn sa...

Detsamma!
Gott Nytt År tillönskas alla de som aktivt verkar för att förbättra för våra barn och ungdomar!