söndag 21 december 2008

BUN 7 jan 2009 - Skollokalutredningen

Den 7 januari har vi ett extrainsatt möte med barn- och utbildningsnämnden för att ta ställning till skollokalutredningen. Inför mötet har vi erhållit bifogad sammanställning över remissvaren vilket är oerhört intressant läsning. Många har engagerat sig i att lämna sina synpunkter.

söndag 14 december 2008

KF den 15 december

På måndag den 15 december kl 18.30 har kommunfullmäktige följande agenda.

torsdag 4 december 2008

Barn- och utbildningsnämndens möte 10 december

Onsdagen den 10 dec kl 19 är det möte med barn- och utbildningsnämnden i kommunhusets lokal Magistern. Kallelse med agenda och samtliga utskickade handlingar återfinns här.

På agendan finns följande beslutspunkter:
  • Ekonomisk rapport (rapporten bifogas inte utan delas ut vid mötet - nästa år är mötena inplanerade så att den ekonomiska rapporten skall hinna skickas ut i samband med kallelsen)

  • Åtgärder med anledning av delårsrapport 2008

  • Strukturbidrag för uppstart av nya förskolor

  • Åtgärder på Thomasgymnasiet

  • Avgift för förlorat grundskole- och gymnasiekort (resor)

  • Prioriterade områden, handikappolitiska programmet 2009

  • Ändring av tidpunkt för skolval

  • Nyckeltal i kvalitetsredovisningar