söndag 2 november 2008

Tydligare ekonomisk redovisning

Tidigare har nämnden endast fått en mycket översiktlig ekonomisk redovisning kompletterad med kommentarer från förvaltningen. Ett exempel på den ekonoiska redovisningen återfinns här. Vi arbetar nu mycket aktivt för att förbättra och förtydliga redovisningen i syfte att tydliggöra var problemen finns och säkerställa att problemen åtgärdas. Vi som ansvarig nämnd måste nämligen säkerställa att rätt åtgärder vidtas i verksamheten. Dessutom behöver vi kompletterande underlag för att ta ställning till vilka eventuella ytterligare politisk åtgärder som kan komma att behöva vidtas för att förbättra situationen. En sådan sak är utformningen av elevpengen. I oktober månads möte i BUN redovisades därför följande kompletterande ekonomiska redovisning. Den ekonomiska redovisnigen kommer dock att förbättras ytterligare.

Inga kommentarer: