måndag 3 november 2008

Skollokalutredningen färdig - remissas nu

Skollokalutredningen är nu färdigarbetad av förvaltningen och finns tillgänglig här. Remisser inhämtas från ett flertal håll. Därutöver kan var och en som vill lämna in synpunkter, vilket enklast sker till (per brev) Strängnäs kommun, Utbildnings- och kulturkontoret, 645 80 STRÄNGNÄS eller (per e-post) till uok@strangnas.se . Märk brevet eller e-posten "Synpunkter på skollokalutredningen"

Remisstiden går ut den 12 december men det är bra om ni lämnar era synpunkter så snart som möjligt så vi får god tid på oss att läsa alla handlingar inför beslutet den 7 januari.

Det går också bra att lämna kommentarer och synpunkter på vårt "Öppna forum" den 17 november kl 19.

Inga kommentarer: