fredag 7 november 2008

Gymnasieutredningen

Ett externt bolag har gjort en utredning kring gymnasiet, se bilaga. Det blir enbart ett informationsärende på kommande BUN-mötet den 12 november, men ett beslutsärende i december. Vilka program bör Thomasgymnasiet ha i framtiden? Hur bör Thomasgymnasiet organiseras och vilka samverkansmöjligehter finns? Bör exempelvis årskurs nio flyttas över till Thomasgymnasiet? Det är ett antal frågeställningar som analyseras.

Inga kommentarer: