onsdag 5 november 2008

BUN den 12 nov 2008

Föredragningslista och underliggande handlingar till barn- och utbildningsnämndens (BUNs) möte den 12 nov bifogas här. Den ekonomiska rapporten är inte bifogad. Datumen för BUNs möten förläggs under 2009 så att ekonomiska rapporter skall hinna tas fram och bifogas när föredragningslistan skickas ut. Övriga beslutspunkter är:
  • Ansökan om lärlingsutbildning
  • Revidering av kontaktpolitikerlistan
  • Thomasgymnasisets skolkonferens
  • Direktiv för utredning av resursfördelningssystemet (detta är alltså systemet med elevpeng som ska utredas och här skall förvaltningen ges förtydligande direktiv)
  • Granskning av budgetprocessen i barn- och utbildningsnämnden
  • Mål och budget 2009

Inga kommentarer: