söndag 16 november 2008

Bristfällig styrning som nu förbättras

I samband med BUN-mötet i onsdags godkändes ett åtgärdsförslag från förvaltningen för att delvis komma tillrätta med den bristfälliga budetprocesen i BUN som revisorerna anmärkt på i bifogad rapport.

Detta kommenterades i Strängnästidningens ledare med rubriken "Politiker ska styra", som därefter kommenterats av oppositionsrådet Maria och sedan av mig.

Det viktiga nu är att blicka framåt, vidta nödvändiga åtgärder och säkerställa att vi får ordning på styrningen.

Inga kommentarer: