torsdag 23 oktober 2008

Fokus på BUN

BUN:s verksamhet har det kärvt ekonomiskt och har haft svårt att hålla sig inom budgeten. Det är viktigt att detta åtgärdas eftersom BUN:s verksamhet utgör cirka halva kommunens verksamhetsbudget. Vi arbetar därför aktivt med detta genom bl a följande åtgärder:

  • Mycket tydligare ekonomisk uppföljning där resultatet följs upp för respektive skola.
  • Ett förbättrat elevpengssystem där vi får någon slags reserv för strukturförändringar samt förbättrat (mer effektivt) stöd till elever i behov av särskilt stöd.
  • Långsiktlig lösning kring våra skollokaler där vi även tar hänsyn till förskolans lokalbehov.
  • Långsiktig strategi kring programstrukturer på Thomasgymnasiet.

Delar av ovanstående kommenterade vi i en debattartikel i Strängnästidningen i augusti i år.

Åtgärder kring punkterna ovan kommer att redovisas löpande via BUN.

tisdag 21 oktober 2008

Majoritetsförklaringen

Utgångspunkten för vårt lokala partiarbete är den majoritetsförklaring som antogs av fp+c+s i samband med maktövertagandet i maj 2008, se
Majoritetsförklaringen